Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.hotelreslinski.pl

 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i
  ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
  korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest P.W. BEHAPOWIEC Aurelia Reślińska z siedzibą na ul. Nowej 27, 62-065 Grodzisk
  Wielkopolski posiadająca NIP 7881231624. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
  mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
  wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi –
  ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa
  wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
  Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w
  formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka
  plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
  przez serwis www.hotelreslinski.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki
  dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie
  wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: [email protected]